Kwalifikowalność kosztów jako czynnik obligatoryjny

By we właściwy sposób przeprowadzić rozliczenie dotacji (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/), należy zapoznać się ze szczegółowymi dyrektywami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów – takie postępowanie pozwoli uniknąć błędów w kalkulacjach i skutecznie zbilansować parametry księgowe. Warto wiedzieć, że:

Kredyt technologiczny – zakres finansowania

Dzięki programowi „Innowacyjna Gospodarka” małe oraz średnie firmy mają szansę na uzyskanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej (więcej: http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx). Przed rozpoczęciem starań o kredyt technologiczny należy dobrze poznać zasady programu. Ważne jest, by pamiętać o takich ograniczeniach jak fakt, iż projekty, które potrzebują nakładów większych niż 50 000 000 euro, nie zostaną sfinansowane. Poza tym […]

Na jakie cele przeznaczane są pieniądze pozyskiwane z funduszy unijnych

Każdy z obywateli Unii Europejskiej zadaje sobie następujące pytanie: jak zostają spożytkowane pieniądze pozyskiwane z funduszy unijnych. Niniejszy artykuł dostarcza odpowiedzi na to frapujące pytanie. Obecny program na lata 2007–2013, przeznacza środki na: wspieranie konkurencyjności i spójności 44%, rozwój rolnictwa, ochrony środowiska i rybactwa, łącznie 43%,  promowanie Unii Europejskiej na świecie – 5,7%,  zapewnianie funkcjonowania […]