Programy operacyjne Unii Europejskiej

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia (więcej: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=E1ECC8F6A5DC450E98CC2EEED9247244). Każdy z programów operacyjnych przyporządkowany jest innej dziedzinie gospodarczo-społecznej. Decydując się, więc na skorzystanie z pomocy oferowanej w ramach konkretnego […]