Małe, lecz bardzo ważne

Polska, jak każdy inny kraj unijny, posiada podzielony rynek pracy, niejednolity, ustrukturyzowany według rodzajów firm i przedsiębiorstw biorących udział w tworzeniu sieci powiązań i zależności pomiędzy uczestnikami rynku. Istnieją, bowiem poważne, wielkie organizacje, firmy i instytucje działające w kraju oraz za granicą, a także te, które zaspokajają potrzeby wyłącznie lokalnego rynku, troszcząc się o jego […]

Środki na założenie własnego przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie na rynku gospodarczym danego kraju, to zawsze loteria. Zwłaszcza na początku, kiedy dopiero rozpoczyna się prowadzenie działalności i żyje ideami, optymistycznie patrząc w przyszłość z nadzieją, że właśnie to jest szansa na sukces, na zdobycie stabilności finansowej, określenie swojego miejsca na rynku pracy, umocnienie pozycji zawodowej, dającej szansę na planowanie przyszłości w życiu osobistym […]