Dotacje dla młodych przedsiębiorców

Jak zapewnia przedstawiciel firmy oferującej pomoc w uzyskaniu dotacji, projekty we wczesnej fazie rozwoju firmy można sfinansować z trzech podstawowych źródeł: dotacji, inwestycji kapitałowych i finansowania dłużnego. Naturalnie, wybór odpowiedniego źródła finansowania uzależniony jest od konkretnego projektu, indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, a także panujących warunków rynkowych.