Studium wykonalności projektu – niezbędnik inwestycji

Nim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności było dokumentem bardzo rzadko wymaganym przez wszelkie instytucje i organizacje finansowe. Sytuacja ta całkowicie się zmieniła w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i inwestycje zaczęły być finansowane z tych środków. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym i komunalnym.