Jak można skorzystać z kredytu technologicznego?

Tradycyjnie już, najbardziej aktywni i skuteczni w wykorzystywaniu funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, okazali się przedsiębiorcy. Nie mniej jednak, zdawać sobie należy sprawę z tego, że unijne pieniądze stają się coraz trudniej dostępne, również dla przedsiębiorców, a już zwłaszcza tych, którzy planują realizować projekty o charakterze typowo inwestycyjnym.