Właściwe rozliczenie dotacji – problem wielu beneficjentów

Przedsiębiorcy w całym naszym mają już za sobą wiele konkursów i naborów wniosków o udzielenie dotacji unijnych. Część beneficjentów jest już nawet w trakcie realizowania inwestycji, co wiąże się z koniecznością prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z projektem i dalsze rozliczanie projektów unijnych.