Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych

W przypadku projektów unijnych, pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania oraz podpisanie umowy na realizację projektu, to jedynie połowa sukcesu na długiej drodze do zrealizowania inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu unijnego. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczanie projektów unijnych, które to w praktyce wcale nie jest takie łatwe.