Gdzie warto obecnie realizować inwestycje biznesowe?

Pula pieniędzy, obecnie przydzielona poszczególnym województwom wynosi 31,28 miliarda euro, co stanowi aż niemalże 40% całości budżetu polityki spójności. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że poziom dofinansowań jest nierównomierny i waha się nieraz znacznie w zależności od regionu. Chcąc, więc ubiegać się o dotacje dla firm i inne formy finansowania, warto zapoznać się z dokładnymi […]