Projekty współfinansowane ze środków unijnych i ich rozliczanie

Projekty, które są współfinansowane ze środków unijnych rządzą się swoimi prawami. Przy czym, w poszczególnych programach operacyjnych, zarówno tych o zasięgu regionalnym, jak też i krajowym, rozliczanie projektów unijnych może być realizowane w trochę inny sposób. Wiele zależy, bowiem od regulaminu samego Programu i wymagań komisji odpowiedzialnej za rozliczenie dotacji. Jednak ogólne zasady obowiązujące w […]