Co należy zrobić aby dostać dotację na rozpoczęcie działalności?

Jak to często bywa w naszym życiu, zdarza się, że mamy całkiem niezły pomysł na biznes ale nie dysponujemy wystarczającymi środkami na jego realizację. Tym sposobem, wielu potencjalnych przedsiębiorców, którzy z powodów problemów finansowych nie są w stanie rozwinąć swych skrzydeł rezygnuje ze swoich pomysłów nie widząc szansy na sfinansowanie funkcjonowania swojej działalności.

Mając pomysł na biznes można zwrócić się o przyznanie środków z Funduszu Pracy

Autor zdjęcia: jjay69

Z pewnością, najlepszym rozwiązaniem byłoby zgromadzenie własnego kapitału, który umożliwiłby nam zrealizowanie naszych biznesowych planów. Na ogół jednak, pomimo usilnych starań i wielu wyrzeczeń, nie jesteśmy w stanie samodzielnie zdobyć środków w wysokości umożliwiającej nam rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Co można więc zrobić w takim przypadku? Gdzie można szukać źródeł dofinansowania? Czy ciężko jest zdobyć dotacje dla firm na realizację naszych planów?

Środki przyznawane z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Okazuje się, że możemy w tej kwestii zwrócić się o przyznanie środków z Funduszu Pracy. Starosta, lub też prezydent danego miasta ze środków pochodzących z tego funduszu, bądź też z Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać osobie do tego uprawnionej jednorazową zapomogę na rozpoczęcie przez nią prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te, w wysokości określonej w umowie, mogą być również przeznaczone wówczas na wydatki takie jak:

  • pokrycie kosztów uzyskania pomocy prawnej związanej z prowadzeniem działalności,
  • konsultacje i doradztwo związane z prowadzeniem firmy.

Co niewątpliwie stanowi kwestię kluczową dla wszystkich beneficjentów – przyznane dotacje nie podlegają zwrotowi. Nic więc dziwnego, że powstało tyle wyspecjalizowanych firm i innych podmiotów, oferujących zainteresowanym pomoc w uzyskaniu dotacji. Dzięki takiemu kompetentnemu i fachowemu wsparciu, zdecydowanie łatwiej jest przejść przez gąszcz formalności związanych z zarówno pozyskaniem dotacji, jak i jej późniejszym rozliczeniem.