Co zrobić żeby dostać dotację ze środków unijnych?

Fundusze unijne są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, biznesu i działalności społecznej, dając tym samym ogromne możliwości skorzystania z nich szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów. Łączna suma przyznanych nam środków jest na tyle imponująca, że bez wątpliwie warto poszukać pomoc w uzyskaniu dotacji, która ułatwi nam ich pozyskanie.

Co jest ważne?

  • Koncepcja

Dobry pomysł i właściwa koncepcja, wraz z uzasadnieniem są tak naprawdę nieocenione. Musimy bowiem dokładnie wiedzieć co i gdzie chcemy zrobić, a następnie określić skutki jakie nasza inwestycja może przynieść w przyszłości.

Fundusze unijne są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, biznesu i działalności społecznej, dając tym samym ogromne możliwości skorzystania z nich szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów

Autor zdjęcia: robin.hodson

  • Znalezienie odpowiedniego Programu

Aby móc ubiegać się o dotacje unijne Poznań, konieczne jest określenie Programu, a w nim Działania, które najbardziej będą odpowiadały naszym potrzebom i planom. Na tym etapie bardzo przydatna może być wyszukiwarka dotacji, którą znaleźć można w Poradniku Beneficjenta na Portalu Funduszy Europejskich (więcej pod linkiem). Starczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań dotyczących tego na jakim obszarze chcemy zrealizować nasz projekt. Po podaniu wymaganych informacji uzyskamy w ten sposób wyciąg Programów i Działań, które spełniają nasze kryteria.

  • Dokumentacja Programu i terminy naboru wniosków

Po wybraniu Działania w obrębie danego Programu, należy znaleźć instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie interesującego nas konkursu. Należy być dobrze zorientowanym w tym jakie są terminy naboru wniosków. Zapoznać należy się również wnikliwie z dokumentacją wybranego Programu. Jest ona bowiem podstawą do prawidłowego, zgodnego w wymogami opracowania wymaganej aplikacji konkursowej.

  • Przygotowanie wymaganych dokumentów

Mając wiedzę i rozeznanie odnośnie wymogów formalnych, można przystąpić do przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz gromadzenia w tym celu wszystkich potrzebnych dokumentów. Instytucje, które prowadzą nabory wniosków zobowiązane są do zamieszczenia na swoich stronach internetowych „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie” razem z dokumentacją związaną z ubieganiem się o dotację. Bezwzględnie trzeba pamiętać o dołączeniu do wniosku wszystkich wymaganych załączników, czyli na przykład biznes planu, harmonogramu realizacji projektu, i tak dalej. Wniosek musi być zawsze przygotowany i złożony w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej.

  • Złożenie wniosku aplikacyjnego

Końcowym krokiem formalnym w drodze do otrzymania dotacji jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Dokumentację aplikacyjną, która powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, trzeba złożyć w wyznaczonym terminie do instytucji, która zajmuje się przyjmowaniem takich wniosków.

  • Rozpatrzenie złożonego wniosku

Po spełnieniu kryteriów formalnych, nasz  projekt zostaje poddany wnikliwej ocenie merytorycznej, którą  przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna. Na początku sprawdzana jest treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane w Programie, z którego chcemy mieć przyznaną dotację. W dalszym kroku oceniana jest wykonalność samego projektu (czyli zbadanie, czy jako potencjalny beneficjent jesteśmy w stanie w pełni zrealizować planowaną przez nas inwestycję). Ostatni etap polega na zbadaniu zgodności złożonego wniosku z założonymi wymogami merytorycznymi.

Oczekiwania

Trzeba mieć świadomość tego że ocena wniosku może trwać nawet trzy miesiące, dlatego też bardzo ważnym jest, by uzbroić się w cierpliwość. Jeśli nasz wniosek znajdzie się w puli projektów, które otrzymały największą ilość punktów, podpisujemy umowę o uzyskaniu dofinansowania i możemy przystąpić do realizacji inwestycji.