Dotacje dla młodych przedsiębiorców

Jak zapewnia przedstawiciel firmy oferującej pomoc w uzyskaniu dotacji, projekty we wczesnej fazie rozwoju firmy można sfinansować z trzech podstawowych źródeł:

  • dotacji,
  • inwestycji kapitałowych
  • i finansowania dłużnego.

Naturalnie, wybór odpowiedniego źródła finansowania uzależniony jest od konkretnego projektu, indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, a także panujących warunków rynkowych.

Aktualnie na rynku polskim dostępna jest szeroka oferta alternatywnych sposobów pozyskiwania środków niezbędnych do realizacji danej koncepcji biznesowejAktualnie na rynku polskim dostępna jest szeroka oferta alternatywnych sposobów pozyskiwania środków niezbędnych do realizacji danej koncepcji biznesowej. Dlatego też analiza potrzeb danego projektu powinna zostać przeprowadzona po zapoznaniu się z dostępnymi opcjami finansowania.

Dotacje

Dotacje przyznawane dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju dostępne są zarówno ze źródeł finansowanych przez budżet krajowy, jak i ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Do głównych źródeł unijnych zaliczane są:

Wady i zalety dotacji

Do głównych zalet finansowania przedsięwzięcia podejmowanego przez firmę, uzyskanego poprzez dotację zaliczyć trzeba możliwość otrzymania pomocy w charakterze bezzwrotnym. Jest to podstawowa różnica w porównaniu z finansowaniem dłużnym, gdzie otrzymane środki muszą zostać zwrócone, najczęściej z określonym wcześniej oprocentowaniem. Dodatkowo, przedsiębiorca utrzymuje pełną kontrolę nad spółką, gdyż nie musi dzielić się udziałami z inwestorem, jak ma to miejsce w przypadku finansowania kapitałowego.

Z drugiej strony, wygląda to zasadniczo tak, że dotacja przyznawana jest na zasadzie refundacji kosztów. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności pokryć wydatki z własnych środków, a następnie dopiero może ubiegać się o ich zwrot. Często wiąże się to jednak z koniecznością wcześniejszego zabezpieczenia określonej kwoty przy użyciu na przykład kredytu bankowego. Dodatkowo, bardzo często wymagany jest także, choć częściowy wkład własny. W rezultacie, pomimo otrzymania pomocy bezzwrotnej, przedsiębiorca musi również zaangażować własne środki. Ponadto, najczęściej sygnalizowaną przez przedsiębiorców barierą na drodze po dotację nie jest konieczność mobilizacji własnych środków, lecz jednak skomplikowana i wymagająca procedura znajdująca się po stronie podmiotów przyznających dotacje, związana zarówno z procesem zgłoszenia, sprawozdawczością z działalności firmy oraz finalnie rozliczaniem zakończonego projektu.

Cel dotacji

Przy ubieganiu się o dotację trzeba również pamiętać, że cel, na jaki ma zostać ona przeznaczona, musi być jasno i precyzyjnie określony. Poczynione wówczas założenia będą w dalszym kroku skrupulatnie weryfikowane przez podmiot nadzorujący. Konieczne jest również kompleksowe opracowanie zakładanych kosztów, ponieważ ewentualny margines na nieprzewidziane pozycje będzie w późniejszym okresie bardzo mocno ograniczony.