Gdzie warto obecnie realizować inwestycje biznesowe?

Pula pieniędzy, obecnie przydzielona poszczególnym województwom wynosi 31,28 miliarda euro, co stanowi aż niemalże 40% całości budżetu polityki spójności. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że poziom dofinansowań jest nierównomierny i waha się nieraz znacznie w zależności od regionu. Chcąc, więc ubiegać się o dotacje dla firm i inne formy finansowania, warto zapoznać się z dokładnymi kwotami przyznawanymi w poszczególnych województwach i warunkami na podstawie, których rozdzielane są środki. Zasady otrzymywania funduszy mogą się, bowiem również w zależności od regionu dość znacznie różnić.

Liczy się potencjał regionu

Pula pieniędzy, obecnie przydzielona poszczególnym województwom wynosi 31,28 miliarda euro, co stanowi aż niemalże 40% całości budżetu polityki spójności

Autor zdjęcia: motleypixel

Ze środków unijnych finansowane będę obecnie głównie te projekty, których działalność mieścić się będzie w ramach wybranych, ściśle wyspecjalizowanych obszarów, które są zgodne z potencjałem posiadanym przez dany region.

Każde województwo jest inne, posiada inną specyfikę i inny potencjał. Z tego też względu posiada możliwość indywidualnego określenia własnych priorytetów gospodarczych i społecznych. W każdym województwie są, więc wyznaczane tak zwane inteligentne specjalizacje (z języka angielskiego smart specialisation). Są to branże i działania w ramach, których dane regiony są najlepiej rozwinięte i mają w związku z tym najlepsze predyspozycje do swojego dalszego rozwoju. Wynikać może to na przykład ze względów:

  • geograficznych,
  • środowiskowych,
  • czy też społecznych.

Specjalne dofinansowanie dla województw o najniższym PKB

Biorąc pod uwagę rozwój i zamożność w poszczególnych województwach na terenie naszego kraju, wyróżnione zostało pięć województw o najniższym PKB. Są to województwa:

  • podkarpackie,
  • podlaskie,
  • lubelskie,
  • świętokrzyskie
  • i warmińsko – mazurskie.

Województwa te objęte zostały specjalnym dofinansowaniem w ramach  dotacje dla firm, rozwój Polski Wschodniej, PO PW, Program Operacyjny Polska Wschodnia, inteligentne specjalizacje, rozwój województw. Nadrzędnym celem, który przyświeca temu Programowi jest wspomaganie rozwoju tych województw i uzupełnienie podejmowanych na tych obszarach działań na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności.