Jak można skorzystać z kredytu technologicznego?

Tradycyjnie już, najbardziej aktywni i skuteczni w wykorzystywaniu funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, okazali się przedsiębiorcy. Nie mniej jednak, zdawać sobie należy sprawę z tego, że unijne pieniądze stają się coraz trudniej dostępne, również dla przedsiębiorców, a już zwłaszcza tych, którzy planują realizować projekty o charakterze typowo inwestycyjnym.

Kredyt technologiczny jest udzielany przedsiębiorcy przez bank komercyjny, w celu realizacji danej inwestycji technologicznej

Autor zdjęcia: carnagenyc

Na co więc może liczyć przedsiębiorca chcący pozyskać dofinansowanie? Tu z pomocą przychodzi nadal jeszcze w pełni nie wykorzystane, a jakże ciekawe działanie 4.3 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, czyli kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest udzielany przedsiębiorcy przez bank komercyjny, w celu realizacji danej inwestycji technologicznej. Atrakcyjność kredytów technologicznych polega zwłaszcza na tym, że są one częściowo spłacane ze środków pochodzących z Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej, do wysokości i na warunkach ściśle określonych w ustawie.

Możliwość udzielenia kredytu technologicznego pojawiła się wraz z wejściem w życie:

  • rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
  • i przepisów dotyczących wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytujący podmiotom spełniającym kryterium przynależności do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową.