Jeśli zależy Ci na uzyskaniu dotacji…

Pomoc w uzyskaniu dotacji z pewnością przyda się każdemu, kto jest zainteresowany pozyskaniem środków z takich źródeł. Z pewnością, niezależnie od tego jaki projekt zamierzamy sfinansować z tych środków, wszystkie działania w tej materii należy rozpocząć od określenia przedmiotu inwestycji – czyli musimy dokładnie wiedzieć co chcemy zrealizować oraz z jakiego powodu. Gdy odpowiemy sobie już na te pytania, możemy zacząć poszukiwanie źródeł finansowania, czyli dostępnych w danym czasie na nasz projekt dotacji.

Dotacje dla przedsiębiorców

Jeśli zależy nam na tym, by rozwijać naszą firmę i planujemy inwestycje z tym powiązane, na przykład rozbudowę parku maszynowego naszego przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności należy się zwrócić do Regionalnego Programu Operacyjnego (w skrócie RPO) działającego na obszarze danego województwa. Na stronie internetowej RPO powinien znajdować się harmonogram konkursów, w którym ujęte będą konkretne terminy naboru wniosków, bądź też znajdzie się informacja o wyczerpaniu środków przewidzianych na dane działania.

Przedsiębiorcy mogą starać się uzyskać dotacje także z programów krajowych, takich jak na przykład Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (w skrócie POIG). Wsparcie w ramach POIG przedsiębiorcy mogą uzyskać na stworzenie e-usługi czy też na rozwój systemu B2B w firmie, czy też  na inne innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe.

Jeśli natomiast dopiero myślimy o założeniu działalności gospodarczej i chcemy uzyskać wsparcie w tym kontekście, należy zweryfikować na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jakie podmioty realizują projekty z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym powiecie i tam się zgłosić w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Podsumowanie

Poszczególne działania związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych cechują się różnym poziomem trudności, zarówno jeśli chodzi o samą procedurę przygotowania wniosku, jak i innej niezbędnej do tego dokumentacji. Często w celu uzyskania takiego finansowania warto zwrócić się o pomoc w uzyskaniu dotacji do firm doradczych, wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu takich środków dla przedsiębiorstw.