Kredyt technologiczny – zakres finansowania

Dzięki programowi „Innowacyjna Gospodarka” małe oraz średnie firmy mają szansę na uzyskanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznej (więcej: http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx). Przed rozpoczęciem starań o kredyt technologiczny należy dobrze poznać zasady programu. Ważne jest, by pamiętać o takich ograniczeniach jak fakt, iż projekty, które potrzebują nakładów większych niż 50 000 000 euro, nie zostaną sfinansowane. Poza tym nie istnieje precyzyjnie określona kwota minimalnej czy maksymalnej wielkości kredytu technologicznego.

  • Dzięki programowi „Innowacyjna Gospodarka” małe oraz średnie firmy mają szansę na uzyskanie kredytu technologicznego oraz premii technologicznejNajwiększa wartość premii na innowacje to ok. 4 000 000 zł.
  • Premię oblicza się na podstawie nakładów zaliczanych do sfinalizowanych dzięki kredytowi pozyskanemu na innowacje technologiczne.

Kredyt technologiczny można otrzymać w zgodzie z panującymi warunkami rynkowymi, co oznacza, że procedura odbywa się na zasadach banku, który udziela pożyczki. Dokładne dane kredytu ustala kredytodawca oraz kredytobiorca.

  • Kredyt w realizacji inwestycji może pokrywać maksymalnie 75 procent wydatków.
  • Najmniejszy wkład własny to 25 procent.
  • Premia technologiczna może wynosić do 70 procent z kredytu technologicznego.

Obliczanie Premii Technologicznej

Premię technologiczną wypłaca się od sumy wskazanej w umowie o dofinansowanie, na podstawie osiąganych wyników w sprzedaży produktów. Obliczenie wysokości premii powinno stanowić 100% od wartości netto faktur ze sprzedaży produktów, usług lub procesów wytworzonych za pomocą wdrożonych nowych technologii. W przypadku, gdy firma uzyskała sprzedaż o wartości 1 miliona złotych netto, ma ona szansę uzyskać 1 milion złotych premii technologicznej, ale nie więcej, niż jest to ustalone w umowie o dofinansowanie, a także w ramach limitu ustalonego w ustawie, czyli 4 milionów złotych. Dodatkowo pozyskane finanse przeznaczane są na realizację inwestycji technologicznych, które mają zmienić funkcjonowanie przedsiębiorstwa na lepsze i mogą wpłynąć na uzyskiwanie wyższych zysków. Przykładowo: jeśli dana firma zajmuje się produkcją palet i chce zmodernizować linie produkcyjną oraz zakupić w tym celu odpowiednie maszyny, może ona otrzymać na ten cel odpowiedni kredyt, a po uzyskaniu znacznych wpływów ze sprzedaży produktów z nowej linii ma także szansę na premię technologiczną.