Kredyty dla firm

Zdecydowana większość przedsiębiorców wcześniej czy później staje przed koniecznością pozyskania dodatkowych środków dla swojej firmy. Biznesmeni mają w obecnych czasach do dyspozycji szereg sposobów finansowania zarówno bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, jak i przykładowo działań mających na celu poszerzenie zakresu działalności, czy też rozbudowę lub modernizację obiektów firmowych. Poza możliwością ubiegania się o dotacje unijne, możliwe jest także skorzystanie z kredytów oferowanych przez banki komercyjne. Do najpopularniejszych z nich zaliczyć możemy:

  • Zdecydowana większość przedsiębiorców wcześniej czy później staje przed koniecznością pozyskania dodatkowych środków dla swojej firmykredyt na rachunku bieżącym,
  • kredyt rewolwingowy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • kredyt budowlany,
  • kredyt preferencyjny
  • i pożyczkę gotówkową.

Kredyt na rachunku bieżącym

Kredyt na rachunku bieżącym jest odnawialnym limitem dopuszczalnego zadłużenia, przyznawanym w ramach rachunku bieżącego firmy. Pożyczka tego typu przeznaczona jest na regulowanie aktualnych zobowiązań przedsiębiorstwa i poprawienie jego płynności finansowej. Niewątpliwą zaletą kredytu prowadzonego na rachunku bieżącym jest fakt, że jest on odnawialny, a więc istnieje możliwość zadłużenia się kilkukrotnie w zależności od bieżących potrzeb. Spłata kredytu w takim przypadku następuje automatycznie w momencie, gdy na rachunek kredytobiorcy wpływają środki.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest odnawialnym limitem dopuszczalnego zadłużenia się firmy, przyznawany w ramach rachunku kredytowego. Celem takiej formy kredytowania jest zwiększenie środków obrotowych kredytobiorcy oraz poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Spłata kredytu rewolwingowego następuje na podstawie dyspozycji udzielanej przez pożyczkobiorcę, co zapewnia dużą elastyczność w spłacie rat kredytu.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest formą pożyczki wypłacanej jednorazowo, lub też w transzach. Stanowi on uzupełniające źródło finansowania inwestycji firmy, a także wsparcie w procesie rozwoju, budowy i modernizacji przedsiębiorstwa. Celem kredytu inwestycyjnego jest powiększenie majątku firmy.

Kredyt budowlany

Kredyt budowlany jest jednym z najpopularniejszych form kredytowania przedsiębiorstw, udzielany na finansowanie budowy siedziby firmy i innych budynków do niej należących.

Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny jest kredytem udzielanym na modernizację, przebudowę i rozbudowę firmy. Co istotne w tej formie kredytowania, odsetki od każdej raty w wysokości 25 % finansowane są z budżetu państwa.

Pożyczka gotówkowa

Pożyczka gotówkowa jest taką formą finansowania, która udzielana jest na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt gotówkowy wypłacany jest w jednej transzy, a jego spłata w ściśle określonych z góry ratach.