Na jakie cele przeznaczane są pieniądze pozyskiwane z funduszy unijnych

Każdy z obywateli Unii Europejskiej zadaje sobie następujące pytanie: jak zostają spożytkowane pieniądze pozyskiwane z funduszy unijnych. Niniejszy artykuł dostarcza odpowiedzi na to frapujące pytanie. Obecny program na lata 2007–2013, przeznacza środki na:

  • wspieranie konkurencyjności i spójności 44%,
  • rozwój rolnictwa, ochrony środowiska i rybactwa, łącznie 43%,
  •  promowanie Unii Europejskiej na świecie – 5,7%,
  •  zapewnianie funkcjonowania infrastruktury biurowej – 5,9%,
  • dotowanie walki z terroryzmem, nielegalną imigracją oraz kultury – niecałe 1,2%.

Pozyskiwanie funduszy unijnych może znacznie wpłynąć na zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług naszego krajuPozyskiwanie funduszy unijnych może znacznie wpłynąć na zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług naszego kraju. Wielu z nas ma okazję na pozyskiwanie funduszy unijnych i związaną z tym pomoc w ewaluacji własnej działalności gospodarczej (o czym więcej pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Dodatkowo każdy ma szansę na wzięcie udziału w szkoleniach kierunkowych albo też możliwość zrealizowania własnych koncepcji dotyczących danych sektorów kultury oraz funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego też proponujemy zapoznanie się z poradą sekwencyjną, która dostarczy Ci odpowiedzi na następujące pytania:

  • czy jesteś odpowiednim kandydatem ubiegającym się o pozyskiwanie funduszy unijnych;
  • jakie szanse ma Twój pomysł na uzyskanie dofinansowania i czy spełnia kryteria programu wsparcia;
  • jakich działań możesz się podjąć, aby uzyskać wsparcie finansowe ze Wspólnoty.

Dochód roczny a perspektywy finansowe

Budżety roczne Wspólnoty Europejskiej działają jak budżety wieloletnie. Kapitał roczny jest podobny do funkcjonowania budżetu narodowego: to ściśle określona kwota wpływów i wydatków. Jednak budżety wieloletnie (określane, jako perspektywy finansowe) to programy ekonomiczne, w których ustala się progi wydatkowania w określonych punktach budżetowania. Perspektywa finansowa określa najważniejsze priorytety na przyszłe 7 lat oraz podawanie ściśle określonej kwoty przeznaczanej przez Unię Europejską na wydatki, z jakimi wiąże się też pozyskiwanie funduszy unijnych. Zasadniczym zadaniem perspektywy finansowej jest stałe kontrolowanie pochodzenia wydatków Unii Europejskiej. Dochód Wspólnoty musi być idealnie zbilansowany, co znaczy, że nie może ona mieć nadwyżki czy deficytu budżetowego, a co za tym idzie – na zakończenie roku różnica pomiędzy przychodami i rozchodami powinna być równa.