Warto postarać się o przyznanie dotacji!

Dotacje unijne, zwłaszcza te, które dedykowane są przedsiębiorcom, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wynika to głównie z faktu, że dzięki pozyskaniu środków z dotacji, firmy mogą się rozwijać i często wykonać istotny i zauważalny skok technologiczny do przodu, przez co pozostawiają w tyle swoją konkurencję i umacniają swoją pozycję na rynku.

Czy konsultant z Punktu Informacyjnego pomoże opracować wniosek o przyznanie dotacji?

Na terenie całego kraju działają Punkty Informacyjne, które świadczą pomoc w uzyskaniu dotacji. Ponieważ ich pozyskiwanie związane jest z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i opracowaniem dużej ilości dokumentów, wsparcie takie jest niewątpliwie bardzo potrzebne. Nie należy jednak mylić konsultantów, bezpłatnie służących swoją pomocą, z pracą firm doradczych zajmujących się opracowywaniem wniosków o dotacje, czy […]

Czy warto starać się o przyznanie dotacji?

Czasem czujemy potrzebę zmiany naszej sytuacji zawodowej. Dość mamy słuchania naszych przełożonych, zmagania się z ich humorami i absurdalnymi czasem zarzutami. Okazuje się bowiem wcale nie tak rzadko, że w swojej pracy mniej zmagamy się z wyzwaniami związanymi z charakterem naszej pracy, a bardziej z panującą w niej atmosferą. Na dłuższą metę ciężko to wytrzymać. […]

Chcieć to móc

Zewsząd dociera do nas pozytywny przekaz – podążaj za swoimi marzeniami, odważ się i zrób to, o czym marzysz. Niby znamy te frazesy na pamięć. Słyszymy i czytamy je przecież tak często, że nawet nie zastanawiamy się, co tak naprawdę one mówią. Ot, zwykłe słowa, takie jak każde inne.

Projekty współfinansowane ze środków unijnych i ich rozliczanie

Projekty, które są współfinansowane ze środków unijnych rządzą się swoimi prawami. Przy czym, w poszczególnych programach operacyjnych, zarówno tych o zasięgu regionalnym, jak też i krajowym, rozliczanie projektów unijnych może być realizowane w trochę inny sposób. Wiele zależy, bowiem od regulaminu samego Programu i wymagań komisji odpowiedzialnej za rozliczenie dotacji. Jednak ogólne zasady obowiązujące w […]