Pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych wbrew pozorom nie należy do przedsięwzięć prostych (o czym kilka słów również tutaj: http://www.strategor.pl/). Wynika to głównie z faktu, że procedury i wymogi formalne związane zarówno z przygotowaniem wniosku, jak i też późniejszym przebrnięciem przez machinę biurokratyczną są dość zawiłe i skomplikowane. Sytuacji nie ułatwia z pewnością fakt, że nawet pozornie niewielka pomyłka może skutecznie zaprzepaścić nasze szanse na uzyskanie dofinansowania dla naszego przedsięwzięcia.

Fachowa pomoc

Pozyskiwanie funduszy unijnych wbrew pozorom nie należy do przedsięwzięć prostych

Autor zdjęcia: marc falardeau

Z tego też względu, wiele osób i podmiotów decyduje się na wsparcie w tej materii profesjonalistów. Pomagają oni zarówno w :

 • znalezieniu odpowiedniego  źródła finansowania dopasowanego do charakteru projektów,
 • sprecyzowania pomysłów i koncepcji,
 • tworzeniu i pisaniu wniosków o dofinansowanie,
 • opracowanie całkowitego budżetu
 • a także skutecznym zarządzaniu projektami.

Osoby decydujące się na współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami w tych kwestiach mogą liczyć na:

 • dobór odpowiednich źródeł finansowania w zależności od rzeczywistych potrzeb,
 • stałe monitorowanie możliwości pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • usługi w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji powiązanej z ubieganiem się o dotacje unijne,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnego z najnowszymi wytycznymi określanymi przez instytucje wdrażające w tym zwłaszcza doradztwo w zakresie skompletowania załączników niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w postaci na przykład budżetów, harmonogramów działania, biznesplanów, a także późniejsze złożenie wniosku we właściwej instytucji i w wymaganym do tego terminie,
 • zarządzanie zatwierdzonymi projektami,
 • dokonywaniem czynności dotyczących rozliczania i sprawozdawczości finansowej realizowanych wspólnie projektów,
 • monitorowanie projektów,
 • raportowanie do instytucji finansującej projekty o przebiegu realizacji tych projektów,
 • prowadzenie archiwów stosownie do zapisów zawartych i określonych w umowie o dofinansowanie projektu,
 • przygotowanie i rozliczanie sprawozdań z realizacji projektów,
 • organizację i obsługę administracyjną, formalną i prawną postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.