Programy operacyjne Unii Europejskiej

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia (więcej: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=E1ECC8F6A5DC450E98CC2EEED9247244). Każdy z programów operacyjnych przyporządkowany jest innej dziedzinie gospodarczo-społecznej. Decydując się, więc na skorzystanie z pomocy oferowanej w ramach konkretnego programu, należy zapoznać się szczegółowo z jego warunkami i wymogami.

Programy Operacyjne działające w Polsce

Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Funkcją programów operacyjnych jest osiągnięcie celów funduszy strukturalnych, zwłaszcza w tych zajmujących się poprawą konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, jak również zmniejszeniu bezrobocia

Autor zdjęcia: chad magiera

Środki, które zostały przyznane i udostępnione Polsce w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, wykorzystywane są poprzez realizację następujących programów operacyjnych:

  • Infrastruktura i Środowisko,
  • Innowacyjna Gospodarka,
  • Kapitał Ludzki,
  • Rozwój Polski Wschodniej,
  • Pomoc Techniczna,
  • Europejska Współpraca Terytorialna,
  • Regionalne Programy Operacyjne.