Studium wykonalności projektu – niezbędnik inwestycji

Nim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności było dokumentem bardzo rzadko wymaganym przez wszelkie instytucje i organizacje finansowe. Sytuacja ta całkowicie się zmieniła w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i inwestycje zaczęły być finansowane z tych środków. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym i komunalnym.

Przełożenie korzyści z inwestycji na finanse

Nim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności było dokumentem bardzo rzadko wymaganym przez wszelkie instytucje i organizacje finansoweBardzo ciężko inwestycje w charakterze takim, jak na przykład:

  • budowa kanalizacji,
  • budowa drogi,
  • budowa ścieżki rowerowej,
  • remontu placówki medycznej,
  • i tym podobne,

Oceniać biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie ich finansową opłacalność i rentowność. Wynika to przede wszystkim z faktu, że inwestycje te bardzo rzadko są w stanie zwrócić poniesione na ich wykonanie nakłady i przynieść z tego tytułu jakikolwiek dochód. Niezbędne stało się, więc znalezienie rozwiązania i opracowanie metodologii, która pozwalałaby na przełożenie szeroko rozumianych korzyści ekonomicznych i społecznych na grunt finansowy. W związku z tym, do oceny tego typu inwestycji, w których korzyści pozafinansowe, takie jak na przykład:

  • poprawa jakości życia,
  • poprawa zdrowia,
  • ochrona środowiska,

Są istotniejsze niż czysty zysk finansowy. Do tego celu wykorzystuje się właśnie studium wykonalności (rozwinięcie tematu tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) projektu, które scala w sobie te aspekty i pozwala dokonać miarodajnej oceny danego projektu.