Warto postarać się o przyznanie dotacji!

Dotacje unijne, zwłaszcza te, które dedykowane są przedsiębiorcom, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wynika to głównie z faktu, że dzięki pozyskaniu środków z dotacji, firmy mogą się rozwijać i często wykonać istotny i zauważalny skok technologiczny do przodu, przez co pozostawiają w tyle swoją konkurencję i umacniają swoją pozycję na rynku.

Wyścig o dotacje

Dotacje unijne, zwłaszcza te, które dedykowane są przedsiębiorcom, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem

Autor zdjęcia: TRIUMF Lab

Jednak, jak nietrudno się domyśleć, pieniędzy z dotacji nie starczy dla wszystkich. Z oczywistych względów, tak wielki popyt na tą formę unijnej pomocy nie może być w pełni zaspokojony. Z tego właśnie względu, konieczne jest dokonywanie selekcji projektów, z których część objęta może zostać wsparciem, a pozostałe zostaną odrzucone na różnym etapie postępowania komisji zajmującej się przyznawaniem środków.

W praktyce, przed przedsiębiorstwami, które ubiegają się o przyznanie im dofinansowania w postaci dotacji, stawiane są bardzo wysokie wymagania. Najważniejszym kryterium, które musi być spełnione, jest najczęściej poziom innowacyjności. Na dotację liczyć może, bowiem firma, która skutecznie wdraża najnowocześniejsze rozwiązania i wprowadza na rynek nowe lub znacznie udoskonalone produkty. Takie, bowiem podmioty są dotowane. Dość często wymagane jest także posiadanie patentów i innych praw ochrony własności przemysłowej, bądź też prowadzenie nad danym rozwiązaniem, czy też projektem prac badawczych, czy też rozwojowych. Na dotację liczyć mogą również projekty, w założeniach, których znajduje się zwiększenie poziomu zatrudnienia, czy też realizowane są one na obszarach wiejskich.

Nie oznacza to jednak, że firma mieszcząca się w jednej z wyżej wymienionych grup ma stuprocentowe szanse na uzyskanie dotacji. Wiele zależy, bowiem od tego jak sporządzony został wniosek i co zostało w nim zawarte. Wiedzą o tym doskonale firmy oferujące swoją pomoc w uzyskaniu dotacji. Dzięki skutecznym, fachowym działaniom znacznie zwiększają one prawdopodobieństwo znalezienia się w szczęśliwej grupie beneficjentów jednego z programów unijnych.