Właściwe rozliczenie dotacji – problem wielu beneficjentów

Przedsiębiorcy w całym naszym mają już za sobą wiele konkursów i naborów wniosków o udzielenie dotacji unijnych. Część beneficjentów jest już nawet w trakcie realizowania inwestycji, co wiąże się z koniecznością prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z projektem i dalsze rozliczanie projektów unijnych.

Zgodnie z zaleceniami

Jak podkreślają fachowcy, należy pamiętać o tym, by zasad przestrzegania odpowiedniego rozliczania projektów dopilnować już na etapie przygotowania wniosku o dotację  i sporządzania biznesplanu

Autor zdjęcia: GotCredit

Jak podkreślają fachowcy, należy pamiętać o tym, by zasad przestrzegania odpowiedniego rozliczania projektów dopilnować już na etapie przygotowania wniosku o dotację  i sporządzania biznesplanu, bowiem to właśnie wtedy określane są najważniejsze parametry projektu, takie jak:

  • kosztorys projektu,
  • harmonogram projektu,
  • wskaźniki produktu i rezultatu,
  • a także inne zobowiązania podlegające dalszemu monitorowaniu.

W poszczególnych programach operacyjnych, zarówno tych krajowych i regionalnych, dokumentacja rozliczeniowa może się między sobą trochę różnić, jednak ogólne zasady obowiązujące w tym zakresie są wspólne. Przede wszystkim należy prowadzić dokumentację związaną z zakupami, zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującego w naszym kraju prawa, w sposób rzetelny i na bieżąco. Wtedy zebranie prawidłowych dokumentów do rozliczenia projektu nie powinno stanowić większego problemu.